Untitled

Lappomania.fi - Vuotos-Kemihaara alkuun -

Kansallispuisto Vuotoksen soille
Teksti ja kuvat: Tapani Niemi, Pertti Rovamo

 

Motto:

Viisas sijoittaa alkuperäiseen luontoon ja hiljaisuuteen. Niiden valmistus on lopetettu.

Itä-Lappi on kokenut jo viisi teollista katastrofia peräkkäin ja Kemijärven tehdas lopetti vappuna. Päättäjät eivät kertaakaan ole kritikoineet huonoa elinkeinopolitiikkaa vaan nostavat aina Vuotoksen altaan esiin patenttiratkaisuna joka ongelmaan. He eivät halua etsiä ratkaisua matkailusta tai luovasta taloudesta, vaikka luonto, vanha eräkulttuuri ja uusmedia tarjoavat loistavat mahdollisuudet vaihtoehtoiselle kehitykselle.

Valitettavasti Itä-Lappi on matkailun kehitysaluetta ja Vuotoksen ikuinen epävarmuus estää alueen kehittämistä. Vuotoksen kansallispuisto ja kulttuurihistoriallinen opastuskeskus tarjoaisivat nykyaikaisen vaihtoehdon, joka tukee alueen uusia elinkeinoja ja imagoa.

Matkailu on Lapin elinkeinoista ainoa, joka kasvaa koko ajan. Menestyvät matkailukeskukset sijaitsevat usein kansallispuistojen lähellä, koska juuri ne luovat alueelle vetovoimaa. "Kansallispuiston status muodostaa rekisteröidyn tavaramerkin niin yrittäjälle kuin matkailijallekin. Se nostaa alueen arvostusta ja näkyvyyttä", sanoo Oulun yliopiston maantieteen professori Jarkko Saarinen.

Kansallispuistojen matkailullisesta merkityksestä kertoo, että niiden kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti koko 2000-luvun. Vuonna 2001 kaikissa maamme kansallispuistoissa vieraili yhteensä noin miljoona ja vuonna 2007 jo 1,7 miljoonaa matkailijaa.

Länsi-Lapin matkailuyrittäjät ja päättäjät ymmärtävät luonnon arvon. Vanhaa Pallas-Ounastunturin kansallispuistoa laajennettiin äskettäin Ylläs-Aakenuksen alueella. Uusi Ylläs-Pallastunturin kansallispuisto on ylivoimaisesti Suomen suosituin luontokohde, jossa vierailee vuosittain yli 330 000 matkailijaa. Samalla Pallaksen, Levin ja Ylläksen sekä voimalaitosrakentamiselta välttyneen Tornionjoen ympärille on rakentunut Lapin dynaamisin matkailukeskittymä.

Miksi kansallispuisto Vuotoksen alueelle?

Korkein hallinto-oikeus päätti 2002, ettei Vuotoksen allasta saa rakentaa. Valitustiet käytiin läpi ja alue liitettiin Naturaan. Silti alueen kohtalosta jossitellaan jatkuvasti.

"Kansallispuiston perustaminen lopettaisi allaspuheet ja poliittisen keinottelun, jota viritellään yhä uudestaan milloin mistäkin syystä, tällä kertaa sellutehtaan, ilmastonmuutoksen, tulvasuojelun ja energiakysymysten näkökulmasta", sanoo Jarkko Saarinen.

Kansallispuiston perustamisen tärkein lähtökohta ovat tietenkin alueen luontoarvot. Oulun yliopiston intendentti Esteri Ohenojan mukaan poliitikot paljastavat olevansa maallikoita väittäessään, että samanlaisia jänkiä on muuallakin aivan liikaa.

"Luonto on erilaista eri puolilla Lappia. Vuotoksen alueella elää runsaasti uhanalaista ja harvinaista lintu- ja kasvilajistoa. Luonto on monipuolista ja siksi muukin eliöstö on rikasta. Alueen luontoarvot tunnetaan tarkalleen. Lintuharrastajat ympäri maailmaa vaeltavat jo nyt Vuotoksen soilla, koska he näkevät siellä Lapin linnuston lisäksi Siperian taigan, Vienan, Kuolan ja Jäämeren lajistoa".

"Vuotoksen suoluonto on erityisen arvokas, koska sitä ei ole ojitettu eikä erämaisia jokirantoja ole rakennettu. Vaikka metsiä on käsitelty, ne kasvavat ja entisöivät itsensä. Hakkuiden aurausalueet voidaan ennallistaa", kasvitutkija Ohenoja sanoo. Hän kertoo miettineensä kansallispuistoa alueelle jo vuonna 1963, jolloin hän alkoi kulkea Vuotoksella.

Biologi Pirkka Aalto kulkee säännöllisesti Itä-Lapin soilla ja kehuu Pelkosenniemeä. Se on hiljaisuudessa kehittänyt orastavaa luontomatkailua. Kunnassa on kuusi lintutornia ja pari muuta kunnan rajalla. Vuotos-alueella sijaitseva Säynäjäjärvi kuuluu Suomen ainutlaatuisimpiin lintumatkailukohteisiin. Pelkosenniemen aapasoiden lintutorneista aukeavat henkeäsalpaavat maisemat joutsenten, kurkien, metsähanhien ja monien kahlaajien asuttamille jängille.

"Vuotos-alueen koivuletoissa, puronvarsikorvissa ja Pyhän tunturilaaksoissa esiintyvät lähes kaikki ne lajit, jotka ovat tehneet Kuusamosta kansainvälisesti tunnetun lintumatkailukohteen. Jos Vuotoksen markkinointia tehostetaan, rakennetaan pitkospuita, tauko- ja yöpymispaikkoja, Vuotoksesta voi tehdä Kuusamon veroisen kohteen", sanoo Aalto.

Oulun yliopiston matkailun tutkija, tohtori Pekka Kauppila kertoo Matkailun Edistämiskeskukselle tekemässään raportissa 2007, että matkailukeskus tarvitsee menestyäkseen tunnettuutta, vetovoimaisia luontokohteita, kulttuuria ja palveluita. Peräti 15 pohjoista kuntaa on luontoarvoiltaan maamme 21 vetovoimaisimman kohteen joukossa. Yksikään itälappilainen kunta ei kuulu tuohon joukkoon, mutta voisi kuulua.

Harva luontokohde on saanut Suomessa niin runsaasti kotimaista ja kansainvälistä julkisuutta puolen vuosisadan aikana kuin Vuotos. Alueen perusmarkkinointi on hoitunut tehokkaasti ja Vuotos on syöpynyt kansalliseen tajuntaan.

Kulttuurin vetovoimassa yksikään pohjoinen kunta ei pääse kärkikaartiin, koska rakennetut kulttuurikohteet puuttuvat. Vanha sompiolainen eräkulttuuri ei rakentanut temppeleitä eikä katedraaleja. Keminsaamelaiset ja erätalonpojat tuottivat sen sijaan omintakeisen henkisen perinnön, jota ylistettiin 1700-luvulla Euroopan hoveissa. Tämä perinne pitää nostaa näkyväksi. Se kuuluisi muun muassa perustettavan opastuskeskuksen tehtäviin.

Pekka Kauppilan mielestä matkailun kehittämisessä tarvitaan myös majoitus-, ravitsemus- ja liikennepalveluita. Itä-Lapissa jälkimmäisiä ei voida kehittää, koska valtio voi koska tahansa muuttaa sääntöjä ja alueen tulevaisuus on Vuotoksen altaan vuoksi yhtä epävarma kuin se olisi Putinin Venäjällä.

Kansallispuistosta töitä paikallisille

"Suomalainen kansallispuistoajattelu poikkeaa amerikkalaisesta. Kun Yellowstone perustettiin 1872, se puhdistettiin paikallisista ihmisistä, taloudesta ja historiasta ja muutettiin ei-paikallisten ihmisten vierailupaikaksi. Oma kansallispuistoajattelumme perustuu pitkälti kulttuurihistoriaan, vaikkei sitä sanota suoraan. Ihmistä ei rajata luonnon ulkopuolelle", professori Saarinen kertoo.

"Pohjois-Suomen kansallispuistoissa sallitaan metsästys, kalastus ja poronhoito. Ihmisen jälkiä ei pidetä pahana, vaan ne kuuluvat alueen historiaan. Vanhassa erämaassa asui ihmisiä, he nauttivat sitä, he keräilivät, kalastivat ja metsästivät. Maamme erämaalaki korostaa luontaistalouden ja saamelaiskulttuurin merkitystä. Tämä periaatteellinen lähtökohta lupaa paikallisille ihmisille paljon töitä toisin kuin yleinen mielikuva suojelusta", kertoo Saarinen.

Tulevan puiston aluetta pitää entisöidä ja ennallistaa. Etelä-Suomeen tehdään uusia suojelualueita paikkoihin, joita on käytetty intensiivisesti vuosisatoja. Ennallistaminen ja luonnon hoito toimivat näyteikkunana uudesta asenteesta.

Ennen kuin Vuotoksen kansallispuisto on parhaimmillaan, metsäaurausten jäljet pitää peittää, harventaa tiheiköt, raivata vesakot ja siistiä metsäkoneiden jäljet. Itä-Lappiin tarvitaan uusi ammattikunta, maisemayrittäjät Turunmaan saariston tapaan, hoitamaan maisemointia puistossa ja muualla Itä-Lapissa useaksi vuosikymmeneksi. Lisäksi jängille pitää rakentaa pitkospuita ja jokiin melontareittejä. Taukopaikkojen, autiotupien ja majoituspaikkojen rakentaminen työllistää.

Lapin ympäristökeskus on entisöinyt perattuja koskia ja kunnostanut sivujokia ja puroja taimenten kutupaikoiksi. Työtä pitää jatkaa, sillä metsäojat ovat tuoneet miljoonia tonneja rapaa ja hiekkaa Kemi- ja sen sivujokiin ja peittänyt kalojen kutualueita. Samaan aikaan pitää käynnistää Itä-Lapin kalastusmatkailuhankkeet, joita on määrätietoisesti pidetty pimennossa.

Arkeologi Hannu Kotivuori sanoo, että Vuotoksen alue kuuluu muinaismuistoiltaan Pohjolan rikkaimpiin. Sieltä riittäisi töitä kaikille Suomen arkeologeille useiksi vuosiksi. Kaivaukset kannattaa kuitenkin Museohallinnon talouskriisin vuoksi toteuttaa matkailukaivauksina. Se tuo kansainvälisiä kulttuurimatkailijoita Itä-Lapin jängille ja työntekijät maksavat tekemästään työstä. Parin viikon kaivausten jälkeen heistä tulee ilmaisia kansainvälisiä jänkälähettiläitä.

Matkailun professori Antti Haahti esittää toimintamallia, jota sanoo identiteettitaloudeksi. Itä-Lapin luonto, perinne, kulttuurihistoria ja tarinat valjastetaan yritystoiminnan ja elämystalouden palvelukseen. Haahden mukaan näin syntyy positiivinen kierre, joka tukee yrittäjien omanarvontuntoa ja eheyttää paikallisidentiteettiä. Sen itälappilaiset ovat viime vuosina menettäneet.

Professori Haahden mallin vahvuus on, että paikallinen ihminen elää siinä omalla työllään. Hän ei jää poliittisten suhdanteiden ja kehitysaluetukien varaan.

Pitkälle jalostetut ohjelmapalvelut ja elämystuotteet edellyttävät korkeaa ammattitaitoa. Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulut valmistavat koko ajan matkailun, liiketalouden, restonomian ja uusmedian ammattilaisia, joilta puuttuu koulutusta vastaava työ. Siksi kansallispuistohanke kannattaa toteuttaa osittain koulutusprojektina.

Vuotos ei ole ensimmäinen ympäristökiista

Itä-Lapin keskus, Kemijärvi on rämpinyt viime vuosikymmenet katastrofista toiseen. Ensimmäisenä meni nurin Suomutunturin suureksi aiottu matkailukeskus 1980-luvulla, sitten arvostettu ja kansainvälinen hiihtovaatetehdas Torstai Oy ja heti perään häipyi Orionin lääketehdas. Salcomp muutti Kiinaan ja VR lopetti yöjunayhteydet. Sen kuitenkin naisten vetämä kansanliike esti. Nyt Stora Enson sellutehdas lopetti huhtikuussa.

Vuotoksen, itse asiassa Ylikemijoen ja sen suiston hukuttaminen, jatkaisivat samaa perinnettä ja veisivät ikiajoiksi Itä-Lapilta mahdollisuuden kehittää matkailua.

Vuotos ei ole maamme ainoa voimalaitosrakentamiseen liittynyt kiista. Jos asiat olisivat kulkeneet aavistuksen toisin, Kitkajoen kuuluisat kosket ja hienot jokivarren kanjonit olisivat kuivillaan ja Kitkan viisaiden muikkujen kotivedet, Kitkajärvet olisivat laaja säännöstelyallas.

Kiista oli myös siinä suhteessa samankaltainen Vuotoksen kanssa, että se kesti pitkään ennen kuin paikallinen väki ymmärsi etunsa.

Nyt Kitkajoen kosket kuuluvat Oulangan kansallispuistoon. Niiden matkailullista merkitystä Kuusamossa ei tietystikään kannata ajatella erillisenä kohteena. Oulanka- ja Kitkajoki sekä Suomen suosituin retkeilyreitti, Karhunkierros, ovat tiiviisti sidoksissa viereiseen Rukan alueeseen.

Oulangan kansallispuisto oli vuonna 2007 maamme toiseksi suosituin kansallispuisto. Siellä vieraili 185 000 retkeilijää. Tällä hetkellä varmastikaan kukaan kuusamolainen ei antaisi valjastaa arvokkaita koskiaan. Kuusamossa on toki merkittävää teollisuutta, mutta matkailu on ilman muuta kunnan elinkeinoelämän tärkeä kivijalta.

Kolilla käytiin 1980-luvun lopulla myös repivä riita kansallispuiston perustamisesta. Osa paikallisesta väestä näki puiston Kolin museoimiseksi. Puisto perustettiin 1991 ja sitä laajennettiin 1996. Suojelun tarkoitus oli nimenomaan Kolin laelta aukeavan maiseman suojeleminen jälkipolville. Kolilla suojellaan kulttuurimaisemaa, ei koskematonta luontoa.

Tänään jokainen näkee, että Kolin kansallispuiston perustaminen on merkinnyt alueen vilkasta kehittämistä ja parantanut alueen ja siellä toimivien yritysten vetovoimaa.

Hieno puistojen verkosto

Jos Vuotoksen puisto saataisiin aikaan, miten hieno puistojen verkosto Itä-Lappiin syntyykään? Pohjoisessa erämainen UK-puisto, Pelkosenniemellä jokikulttuuria ja Aapa-Lappia edustava Vuotoksen-Kemihaaran puisto ja vieressä tunturiluontoa esittelevä Pyhä-Luoston kansallispuisto.

Oulun yliopiston intendentti Esteri Ohenoja pitää puistoverkkoa luonnontieteellisesti perusteltuna. Perättäisten, eri luontotyyppien puistoverkosto parantaisi luonnon elinoloja ja monipuolistaisi matkailun paikallista ohjelmatarjontaa myös matkailuteollisuudessa, laajenevassa Pyhä-Luoston tunturikeskuksessa. Itä-Lapin onneksi Pyhä-Luoston kansallispuisto on jo nyt viidenneksi suosituin 109 500 kävijällään.

alkuun