Untitled

 Etusivu - Esittely ja yhteystiedot - Kirjat - Journalistinen tuotanto - Vanha Lappi -Medialanssi -
 Palvelut - Lapin matkailu - Lapin luonto - Vuotoksen kansallispuisto - Politiikka - Arkisto - plogi

 

Medialanssi:

Untitled

Paluu Medialanssiin | Hankala alku | Kemijärvi lukio | Pelkoseniemi | Salla | Färsaaren kurssi | Vihtalan arkeologiset kaivaukset | Digikasvien keruuta | Identiteetti kohentui | Loppuarvio

Nuoret kehittivät maalle uudenlaista elämäntyyliä

Itä-Lapin Medialanssi osallistui 1.1.2005-30.12.2006 kansainväliseen PICYBU-projektiin, joka yritti hidastaa nuorten pakonomaista muuttoa etelän kasvukeskuksiin. Projekti tarjosi nuorille uudenaikaisimpia, ammattimaisia mediatyökaluja, joilla he kuvasivat elinympäristöään ja levittivät tekemiään juttuja radioon, televisioon, sanomalehtiin, kotisivuille ja kännyköihin.

Lehdistötiedote kertoi keväällä 2005:

Rahoittaja luottaa nuorten kykyyn kehittää uudenlaista elämäntyyliä maaseudulle, joka kääntää vuosikymmenien syrjäseutujen kurjistumiskehityksen. Ajatus ei perustu romanttisiin ”takaisin maalle”-haaveisiin. Tutkijat kertovat maaseudun arvostuksen lisääntyneen viime vuosina. Esimerkiksi kansainvälinen Downshifting-liike raportoi satojen tuhansien nuorten englantilaisten perheiden paenneen suurkaupunkien hälinää ja turvattomuutta Skotlantiin ja Pohjois-Ranskaan.

Meillä pienten lasten vanhemmat ja monet stressaantuneet kaupunkilaiset haaveilevat muuttavansa maalle, jossa elää yhtä mukavasti kuin kaupungeissa mutta pienemmillä kustannuksilla. Tietoliikennetekniikka mahdollistaa etätyön syrjäkylissä ja uusin hyvinvointiteknologia auttaa vanhenevia ihmisiä selviytymään pitempään kotona.

Juuri tähän historialliseen tilaisuuteen Picybu haluaa nuorten tarttuvan ja toivoo, että he ottavat aloitteen käsiinsä. Picybu-hanke tutkii, kuinka nuoret käyttävät mediaa omassa elämässään ja lisääkö se heidän yhteiskunnallista osallistumistaan. Kahden vuoden testin jälkeen projekti luo nuorten toimintamallin Euroopan Unionin alueelle.

Projektiin osallistuu 15 eri kumppania Pohjois-Norjasta, -Ruotsista, Fäärsaarilta ja Suomen Lapista (Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut, Lapin yliopisto, Rovaniemi, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Sodankylä). Picybun kohderyhmänä ovat kaikki 12-25 –vuotiaat harvaanasutuilla seuduilla asuvat nuoret. Hanketta rahoittavat EU:n Pohjoisen Periferia-ohjelma ja opetusministeriö.


Miten Mdialanssi onnistui?

Loppuarvio


Untitled

Paluu Medialanssiin | Hankala alku | Kemijärvi lukio | Pelkoseniemi | Salla | Färsaaren kurssi | Vihtalan arkeologiset kaivaukset | Digikasvien keruuta | Identiteetti kohentui | Loppuarvio

Palaa